Background adbanner
calendar

Sreda 22. Mart, 2023

Sadržaj na portalu HYPETV.RS može biti zaštićen autorskim pravima. Sadržaj objavljen na portalu HYPETV.RS ne sme se reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka portala HYPETV.RS ili na bilo koji način kojim se može prouzrokovati šteta portalu HYPETV.RS ili bilo kom trećem licu u skladu sa propisima.
Ukoliko smatrate da sadržaj objavljen na portalu HYPETV.RS povređuje vaše lično, autorsko ili drugo pravo ili interes, možete od odgovornog urednika zahtevati objavu odgovora ili ispravke, odnosno otklanjanja navodne povrede. Obaveštenje o eventualnoj povredi, to jest vaš odgovor ili ispravka, mora da sadrži opis, vrstu i prirodu neistinitosti, nepotpunosti ili netačnosti prenosa sadržaja, odnosno druge povrede, zatim lokaciju (URL adresa) ili druge informacije dovoljne za identifikaciju predmetnog sadržaja, kao i instrukcije za njegovo otklanjanje.

Background adbanner